2010. november 8., hétfő

Friss hírek


A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériájában ,KORPONAY MARGÓ festőművész 125."Őszi koncert" cimű önálló kiállítását nyitotta meg. Dr. Lobóczky János, tanszékvezető főiskolai tanár. A tárlat november 20.-áig tekinthető meg.

2010. május 21., péntek

RÓLAM.....gondolatok, Korponay Margó festészetéről


Korponay Margó művészetének nagy tisztelője volt Dr.Pogány Ö. Gábor, a magyar művészettörténet doyenje, a Magyar Nemzeti Galéria volt főigazgatója.
"Korponay Margó nem dolgozik képletek szerint, hangulatai, megérzései nyomán, mondanivalói lényegét hangsúlyozva él az absztrahálás fokozataival.Minden témaválasztásában magától értetődően illeszkedik egyik a másikhoz, nincs kontroverzia a pleinair impressziók és a filozofikus töprengések között, széles színskálájából jut elegendő érv a sokirányú kitekintéshez. A festőnő művészetével kapcsolatban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy született kolorista, érző és elmélkedő egyéniség, aki nem parcellázza képességeit feltételezések, műkritikai előítéletek sablonjaiként."
(dr.Pogány Ö. Gábor )

Festészete a szorosabb művészettörténeti szakmán kívüli, filozófiával, esztétikával, lélektannal foglalkozó tudósokat, gondolkodókat is megihletett.
"Korponay Margó olaj és akvarell képei a mindennél többet mondó meditatív hallgatásnak az auráját sugározzák. Festményein éppen az a megkapó, hogy magától értetődő természetességgel mutatják fel a napjainkb már-már korszerűtlennek tartott SZÉP aktualitását. Kant nem véletlenül tartotta az alkotóművészt a természet kegyeltjének. Korponay Margó azt is tudja, hogy ezt a kegyelmet csak a természethez való szerető odafordulással és föltétlen odaadással lehet kiérdemelni. Képein úgy elevenedik meg a táj, a fa, a virág, hogy nem tudjuk eldönteni, vajon művészetté emelt természettel vagy természetté emelt művészettel állunk-e szemben."(
dr.Loboczky János filozófus, esztéta ,tanszékvezető főiskolai tanár


"Korponay Margó képei megszüntetik a művészethez való passzív viszonyulás lehetőségét azáltal, hogy a szemlélőt érzelmileg vonják be az elé táruló látvány világába. A megfontolt nyugalom a tájképek többségében, a virágcsendéletekben pedig a fizikai létezés talán valamennyi öröme és bánata megragadhatóvá válik. A figyelő tekintet számára kitűnik, hogy az összetett gondolatiság éppúgy sajátja ennek a festészetnek,mint a magas technikai tudást igénylő jellemzők, úgymint foltszerűség, a kontúrok elmosása, a perspektívát kifejező világossá olvadó színek, a felületek egymásba olvadása, amelyek valamennyi kép művészi igényességéhez járulnak hozzá."
(dr. Kékesi Kun Árpád esztéta, egyetemi tanár)

"Mindaz, amit az ő szemén át tudtam végre nézni és látni, mesélni kezdett a HARMÓNIÁRÓL, az újra és újra megszülető végtelen gazdagságú életről, az emberi lélek olyan alapélményeiről, amelyeket Jung archetípusokként, mélymagként ír le.
Gondolok itt a sűrű zöld erdeire, mint az emberi lélekállapotok kaotikus dzsungeleire, a mgányos fáira, melyek a személyiség szellemi fejlődésének egyedi útvonalait rajzolják meg, a tajtékos tengerképeire, melyek a legősibb életenergia monumentális táncát, lüktetését elevenítik meg, buja virágaira, melyek a teremtő nőiesség, az anima ezerarcát hirdetik, a föld gyümölcseire, melyek a testet-lelket tápláló életöröm, létmámor forrásai, napfényes- felhős kristálytiszta vagy ködbe vesző egeire, amelyek látványa olyton a felfelé, a "túlra" nézésre ösztönöznek, messzeségbe nyíló hegyes-völgyes tájai, amelyek mindig emlékeztetnek, hogy magunkon kívül határok nélkül is belélegezhetjük, megélhetjük a világot."
(Lőwy-Korponay Bereniké szociológus,művészetterápiás asszisztens)

ARS POETICÁM:


"Sokat utazom, mindenhol jelen vagyok, tájban, kiállításokon, koncerteken, színházban.
Gyűjtök, építkezem, teszem a dolgom, festek, de csak akkor, amikor már nem lehet nem festeni!"
"Hiszek a művészet éltető erejében, a színek szimbólummá, példabeszéddé válásában, amely
felkavar,elgondolkodtat, és cselekvésre késztet.Festőéletem értelme a szememen átáramlott világot újrateremteni a képeimben. és általa szólni az emberek szívéhez.
A világ csak képként ragadható meg számunkra, ahogy a filozófus Gadamer írja:"a kép létfolyamat
--benne jut a lét értelmes- látható megjelenéshez."
Szeretném, ha képeim ÉRTHETŐBBÉ tennék a körülöttünk lévő világot, TISZTÁBBÁ érzékelésünket és kicsit TELJESEBBÉ az életet."
Mottóm:
"A világ olyan átlátszó, mint az üveg, csak ez az üveg puha és meleg és él, annyira él, hogy kibírhatatlan lenne, ha nem lehetne mosolyogni."
"A szavak veszélyes valamik, amelyek hazugsághoz, vagy nagy dolgokhoz vezetnek. A színek is vannak ilyen veszélyesek és két szín képes leleplezni egy egész korszakot."
/ Hamvas Béla: Fák /

2010. május 16., vasárnap

ALKOTÁSOK 1.

I. AKVARELLEK


Tulipánkert
Tisza-tói csoda
Télutó

A tavasz mosolya

Tavasz bolyha

Rózsacsokor

Ragyogó hervadás

Ősz csodája

Ösvény
Napraforgó

Májusi csokor

Facsoport

Ibolyacsokrok

Eljegyzés
Életfa
Dunai alkonyat

Tulipánfa virágok kék vázában

Aranyeső
Hallstadt


Tulipánok vázában

II. GRAFIKÁK és VEGYESTECHNIKA

Vágyakozás kertje

Értelem és érzelem

Átvarázsol

Násztánc

Pajkosan száll tovább, tovább.....Rólam...


LEGFRISSEBB HÍREK


Április 25-én, vasárnap 18 órakor nyílt tárlat a Senator Házban,

Korponay Margó
festőművész festményeiből
és
Rostás Bea Piros
szobrász szobrászvilágának-rajzaiból,

" DUETT A MŰVÉSZET PALETTÁJÁN"
párhuzamos gondolatok festő és szobrász szemével
címmel.

A kiállítást Homa János
Eger MJV Kulturális Bizottság Elnöke nyitotta meg,
énekelt Takáts Eszter énekes, előadóművész.
A megnyitót boraival támogatta a BOLYKI Pincészet és a Senator-Ház.


Dokumentáció kiállítás megnyitókról

Kiállítás megnyitó Egerben

Kiállítás megnyitó Budapesten

Kiállítás megnyitó Balatonbogláron

Rólam...